ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 149
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด สพป. ปัตตานี เขต 1 93.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดอินทการาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 86.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 86.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านควนลำภู สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านน้ำวน สพป. นราธิวาส เขต 3 85.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านศรีชัยคราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ สพป. ตรัง เขต 2 82.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดไม้เสียบ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 81.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านพร่อน สพป. ยะลา เขต 1 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคม สพป. สงขลา เขต 2 80.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านแม่ขรี (สวิงประชาสรรค์) สพป. พัทลุง เขต 2 80.40 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านทรายแก้ว สพป. ยะลา เขต 2 80.20 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านตากแดด สพป. พังงา 79.80 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านกาแบง สพป. สตูล 79.60 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านบางเบน สพป. ระนอง 79.40 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านเชิงทะเล (ตันติวิท) สพป. ภูเก็ต 78.80 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านกรือเซะ สพป. ปัตตานี เขต 2 78.20 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านนาดา สพป. นราธิวาส เขต 1 78 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก สพป. สงขลา เขต 1 77.20 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านโคกนิบง สพป. ปัตตานี เขต 3 76.40 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านเทพา สพป. สงขลา เขต 3 74.40 เงิน 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน