ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 147
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหยงสตาร์ สพป. ตรัง เขต 1 89.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน สพป. ระนอง 89.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนตลาดนัดต้นมะขาม สพป. ปัตตานี เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. ตรัง เขต 2 88.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดบ้านส้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 88.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านยะหอ สพป. นราธิวาส เขต 2 88.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดดิตถาราม สพป. พังงา 87.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย สพป. สงขลา เขต 2 87.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนวิเชียรชม สพป. สงขลา เขต 1 87.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านดอนมะกอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) สพป. ชุมพร เขต 1 86.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านจะรังบองอ สพป. ปัตตานี เขต 1 86.20 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านดุซงยอ สพป. นราธิวาส เขต 3 85.80 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดท้ายโนต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 85.80 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านปากละงู สพป. สตูล 85.60 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านซีเยาะ สพป. ยะลา เขต 2 85.40 ทอง 16  
17 โรงเรียนองค์การสวนยาง 2 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 85.40 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านมาลา สพป. ยะลา เขต 3 85.20 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านยือลอ สพป. นราธิวาส เขต 1 85.20 ทอง 18  
20 โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต สพป. พัทลุง เขต 1 85 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านเนิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 84.60 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านปากหรา สพป. กระบี่ 83.20 ทอง 22  
23 โรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาว สพป. ปัตตานี เขต 3 82.80 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านไม้แก่น สพป. ยะลา เขต 1 82.40 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 82.20 ทอง 25  
26 โรงเรียนสำนักสงฆ์ห้วยเรือ สพป. พัทลุง เขต 2 82.20 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านควนยูง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 81.60 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป. ชุมพร เขต 2 81.60 ทอง 27  
29 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 80.40 ทอง 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน