ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 146
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดสมหวัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดดอนใคร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์) สพป. พัทลุง เขต 2 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดบางใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโคกยาง สพป. ตรัง เขต 2 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง สพป. สงขลา เขต 2 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ สพป. ปัตตานี เขต 1 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านสี่แยกคลองศิลา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านราโมง สพป. ยะลา เขต 3 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านสองแพรก สพป. ระนอง 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ สพป. ภูเก็ต 84 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านนาปง สพป. กระบี่ 83 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหินคอกควาย สพป. ตรัง เขต 1 82 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านขนุน สพป. สงขลา เขต 1 81.60 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านโคก สพป. นราธิวาส เขต 3 81 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านคูหา สพป. สงขลา เขต 3 80 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านวังกว้าง สพป. ปัตตานี เขต 2 78 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดโคกสวย สพป. พังงา 77 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านปากน้ำ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 76 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัดบางแหวน สพป. ชุมพร เขต 1 75 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านสำนักกอ สพป. พัทลุง เขต 1 74 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านวังปริง สพป. สตูล 72 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ สพป. นราธิวาส เขต 2 68 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 67 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านตาเซะ สพป. ยะลา เขต 1 66 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านบาละ สพป. ยะลา เขต 2 65 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ สพป. นราธิวาส เขต 1 64 ทองแดง 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน