ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 145
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์) สพป. พัทลุง เขต 2 90.70 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแพร้ว สพป. สงขลา เขต 3 87.90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 87.90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง สพป. สงขลา เขต 2 87.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโคกยูง สพป. กระบี่ 87.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519) สพป. ยะลา เขต 3 87.10 ทอง 6  
7 โรงเรียนวิเชียรชม สพป. สงขลา เขต 1 85.70 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. สตูล 85.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านมะนังดาลำ สพป. ปัตตานี เขต 3 85.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี สพป. พัทลุง เขต 1 85.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดไม้เรียง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 85.10 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดดิตถาราม สพป. พังงา 85 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านแหลมไทร สพป. ตรัง เขต 2 84.80 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านปลายคลอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 84.70 ทอง 14  
15 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 4 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 84.70 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. ชุมพร เขต 1 84.40 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ สพป. ชุมพร เขต 2 84.10 ทอง 17  
18 โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84 ทอง 18  
19 โรงเรียนวัดหน้าสตน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 83.80 ทอง 19  
20 โรงเรียนมายอ (สถิตย์ภูผา) สพป. ปัตตานี เขต 2 83.50 ทอง 20  
21 โรงเรียนศรีอรุโณทัย สพป. ระนอง 83.30 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านดูกู สพป. นราธิวาส เขต 1 83.20 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านบ่อผุด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 83.10 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านมะรือโบออกฯ สพป. นราธิวาส เขต 3 82.90 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านบูเกะตา สพป. นราธิวาส เขต 2 82.60 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี สพป. ยะลา เขต 2 82.50 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านยะต๊ะ สพป. ยะลา เขต 1 82.40 ทอง 27  
28 โรงเรียนตรังร่วมพัฒนา สพป. ตรัง เขต 1 81.80 ทอง 28  
29 โรงเรียนวัดทางขึ้น สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 81.40 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ สพป. ปัตตานี เขต 1 80.70 ทอง 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน