ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 143
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) สพป. สงขลา เขต 1 94.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 สพป. สตูล 94.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร สพป. ตรัง เขต 2 93.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า สพป. พัทลุง เขต 2 92.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สพป. สงขลา เขต 3 92.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" สพป. ภูเก็ต 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 92 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านหาร สพป. สงขลา เขต 2 90.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านน้ำดำ สพป. ปัตตานี เขต 3 90.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดโคกสวย สพป. พังงา 90.40 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านช่องพลี สพป. กระบี่ 90 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ สพป. ยะลา เขต 1 89.20 ทอง 12  
13 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ สพป. ระนอง 88.80 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดบางไทร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 88.80 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง สพป. ยะลา เขต 3 88.40 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 88 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ สพป. ตรัง เขต 1 86.80 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านสาเมาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 86.40 ทอง 18  
19 โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 86.40 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 85.40 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านเขาปู่ สพป. พัทลุง เขต 1 84.60 ทอง 21  
22 โรงเรียนประชานิคม 2 สพป. ชุมพร เขต 1 84.40 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านบาตูมิตรภาพที่66 สพป. นราธิวาส เขต 1 84.20 ทอง 23  
24 โรงเรียนวัดมุขธารา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 84 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านน้ำราด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83.60 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านกาตอง สพป. ยะลา เขต 2 82.60 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 82.40 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านฝาง สพป. ปัตตานี เขต 1 80 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านสากอ สพป. นราธิวาส เขต 2 79.60 เงิน 29  
30 โรงเรียนชุมชนบ้านพงสตา สพป. ปัตตานี เขต 2 75 เงิน 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน