ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 142
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนแจ้งวิทยา สพป. สงขลา เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเขาฝาชี สพป. ระนอง 92.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม สพป. ชุมพร เขต 1 90.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนทุ่งยาววิทยา สพป. ตรัง เขต 1 89.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเกล็ดแก้ว(ซีเซะ) สพป. ยะลา เขต 2 89.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดกาญจนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 89.20 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านน้ำใส สพป. ปัตตานี เขต 2 87.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านอุแตบือราแง สพป. ปัตตานี เขต 3 87.20 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านห้วยเสียด สพป. กระบี่ 86.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดเขาขุนพนม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 86.60 ทอง 10  
12 โรงเรียนอนุบาลสตูล สพป. สตูล 86.60 ทอง 10  
13 โรงเรียนวัดควนเคร็ง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 86.20 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านสะโต สพป. ยะลา เขต 1 85.80 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดประจ่า สพป. สงขลา เขต 3 85.80 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านคู สพป. พัทลุง เขต 2 85.60 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านคลองมวน สพป. ตรัง เขต 2 85.20 ทอง 17  
18 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 85 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านละหาน สพป. นราธิวาส เขต 1 84.80 ทอง 19  
20 โรงเรียนสุคิริน สพป. นราธิวาส เขต 2 84.80 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 83.60 ทอง 21  
22 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 83.60 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง สพป. สงขลา เขต 2 83.40 ทอง 23  
24 โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ สพป. ชุมพร เขต 2 83 ทอง 24  
25 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) สพป. ยะลา เขต 3 82.40 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านไอสะเตียร์ สพป. นราธิวาส เขต 3 82 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านทวดทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 80.20 ทอง 27  
28 โรงเรียนถลางพระนางสร้าง สพป. ภูเก็ต 79.40 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78.40 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านบางหว้า สพป. พังงา 74.40 เงิน 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน