ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 014
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 95.10 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม สพป. ชุมพร เขต 1 93.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง สพป. นราธิวาส เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ สพป. ยะลา เขต 1 86.90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 85.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านกาลิซา สพป. นราธิวาส เขต 3 85.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดบางใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 84.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านคลองขุด สพป. สตูล 83.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านคอกช้าง สพป. พังงา 83.40 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า สพป. พัทลุง เขต 2 83.30 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านกอตง สพป. กระบี่ 82.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" สพป. ภูเก็ต 81.30 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านบางเบน สพป. ระนอง 80.20 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 80.20 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 79.50 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านโคกเมา สพป. สงขลา เขต 2 79.40 เงิน 16  
17 โรงเรียนเทศบาล๕ บ้านกาหยี สพป. ปัตตานี เขต 3 78.40 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านฝาง สพป. ปัตตานี เขต 1 78.30 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านคลองมวน สพป. ตรัง เขต 2 76.20 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล สพป. พัทลุง เขต 1 74.70 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ สพป. สงขลา เขต 3 71.80 เงิน 21  
22 โรงเรียนวัดวิโรจนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 71.80 เงิน 21  
23 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 70.10 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านพรุแชง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 69.70 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง สพป. ยะลา เขต 2 67.50 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) สพป. ยะลา เขต 3 67 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนวัดท่าหิน สพป. สงขลา เขต 1 64.80 ทองแดง 27  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน