ผลการแข่งขัน เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 135
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดกาญจนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 92.83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน สพป. ระนอง 90.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 90.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาท่อม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 89.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต สพป. ชุมพร เขต 1 88.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลพังงา สพป. พังงา 86.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ สพป. สงขลา เขต 1 86.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๒(บ้านเกาะเต่า) สพป. ตรัง เขต 2 86.33 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านวังสายทอง สพป. สตูล 84.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดท่าประดู่ สพป. สงขลา เขต 3 84.17 ทอง 10  
11 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ สพป. ยะลา เขต 1 83.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านควนยวน สพป. พัทลุง เขต 2 83.33 ทอง 11  
13 โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา สพป. สงขลา เขต 2 83 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านแหลมสอม สพป. ตรัง เขต 1 83 ทอง 13  
15 โรงเรียนวัดควนสมบูรณ์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 82.83 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดตรณาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82.50 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 82.33 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านคลองหิน สพป. กระบี่ 81.17 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ สพป. ยะลา เขต 3 78.83 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัดประสาทนิกร สพป. ชุมพร เขต 2 78.67 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัดร่มเมือง สพป. พัทลุง เขต 1 78.50 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก สพป. นราธิวาส เขต 2 75.17 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านท่าเรือ สพป. ภูเก็ต 67.67 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านบางรูป สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 67.67 ทองแดง 23  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน