ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 133
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์) สพป. สตูล 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดควนวิเศษ สพป. ตรัง เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลระนอง สพป. ระนอง 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 82 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านบ่อหิน สพป. ตรัง เขต 2 82 ทอง 4  
7 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ สพป. ยะลา เขต 1 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านคลองไคร สพป. กระบี่ 78 เงิน 7  
9 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 78 เงิน 7  
10 โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี สพป. ภูเก็ต 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านปลักแตน สพป. ปัตตานี เขต 3 74 เงิน 11  
12 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) สพป. ชุมพร เขต 1 72 เงิน 12  
13 โรงเรียนท่าศาลา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 70 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านห้วยลึก สพป. สงขลา เขต 2 70 เงิน 13  
15 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 70 เงิน 13  
16 โรงเรียนกิติคุณ สพป. สงขลา เขต 1 64 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนฉวาง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 64 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนบ้านสิเดะ สพป. ปัตตานี เขต 2 64 ทองแดง 16  
19 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 64 ทองแดง 16  
20 โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก สพป. นราธิวาส เขต 2 62 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านโตน สพป. พัทลุง เขต 1 60 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนอนุบาลทับปุด สพป. พังงา 60 ทองแดง 21  
23 โรงเรียนอนุบาลกงหรา สพป. พัทลุง เขต 2 58 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านลุโบะบายะ สพป. นราธิวาส เขต 1 56 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านดวด สพป. ชุมพร เขต 2 52 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด สพป. ปัตตานี เขต 1 50 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านกาเด็ง สพป. นราธิวาส เขต 3 50 เข้าร่วม 26  
28 โรงเรียนบ้านกาตอง สพป. ยะลา เขต 2 42 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนวัดพระพรหม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 42 เข้าร่วม 28  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน