ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 130
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านควนเงิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดบางแหวน สพป. ชุมพร เขต 1 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อย สพป. ชุมพร เขต 2 68.50 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบางเหรียง สพป. สงขลา เขต 2 63 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) สพป. สงขลา เขต 1 62 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 61.50 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนวัดนารายณิการาม สพป. พังงา 61 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 60 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม สพป. ตรัง เขต 2 60 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สพป. สงขลา เขต 3 57.50 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ สพป. ยะลา เขต 1 56 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 51.50 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านแหลมสัก สพป. กระบี่ 50.50 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 50 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร สพป. พัทลุง เขต 2 49 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนเมืองปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 43.50 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านกาลิซา สพป. นราธิวาส เขต 3 43 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 43 เข้าร่วม 17  
19 โรงเรียนบ้านบางเทา สพป. ภูเก็ต 42.50 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนเพียงหลวง ๑๕ (บ้านรังแตน)ฯ สพป. ระนอง 42.50 เข้าร่วม 19  
21 โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ สพป. นราธิวาส เขต 2 41.50 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนอนุบาลมะนัง สพป. สตูล 41.50 เข้าร่วม 21  
23 โรงเรียนบ้านคอลอกาเว สพป. นราธิวาส เขต 1 40 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง สพป. ยะลา เขต 2 38 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนวัดทะเลน้อย สพป. พัทลุง เขต 1 36 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนวัดมุขธารา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 33 เข้าร่วม 26  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน