ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 013
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีตะกั่วป่า สพป. พังงา 96.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดควนเมา สพป. ตรัง เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดสามัคยาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนเคียงศิริ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
5 โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม สพป. ระนอง 95.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดโงกน้ำ สพป. พัทลุง เขต 1 94.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) สพป. ภูเก็ต 92.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 92 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านคลองคราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 91 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านส้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 91 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านในกริม สพป. ชุมพร เขต 2 89.50 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านปากบารา สพป. สตูล 89 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านวังกว้าง สพป. ปัตตานี เขต 2 88 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม สพป. ชุมพร เขต 1 87 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 86.50 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 85.50 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านหินคอกควาย สพป. ตรัง เขต 1 81.50 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านควนยวน สพป. พัทลุง เขต 2 72 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านบาละ สพป. ยะลา เขต 2 65 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล) สพป. สงขลา เขต 3 63.50 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านช่องพลี สพป. กระบี่ 61 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อน สพป. นราธิวาส เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน