ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 129
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 95.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโคกสัก สพป. พัทลุง เขต 2 82.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านชะอวด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 79.10 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดชยาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76.30 เงิน 4  
5 โรงเรียนบูรณะรำลึก สพป. ตรัง เขต 1 74.30 เงิน 5  
6 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง สพป. พัทลุง เขต 1 67.50 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร สพป. สงขลา เขต 2 63.60 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 63.50 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านศรีธนู สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 61.90 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลระนอง สพป. ระนอง 61.60 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 60 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 49.60 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 48.30 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา สพป. ตรัง เขต 2 46.75 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 46.25 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนวิเชียรชม สพป. สงขลา เขต 1 43.65 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านเล็บกะรอก สพป. ชุมพร เขต 2 41.95 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ สพป. พังงา 39 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนชุมชนบ้านบือแนปีแน สพป. ปัตตานี เขต 2 38.80 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านโคกนิบง สพป. ปัตตานี เขต 3 37 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนปทุมานุกูล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 36.70 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านหาญ สพป. สตูล 34.60 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านไอสะเตียร์ สพป. นราธิวาส เขต 3 33.10 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนอิสลามบำรุง สพป. นราธิวาส เขต 2 29.95 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านแหลมสัก สพป. กระบี่ 29.60 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ สพป. ยะลา เขต 2 28.65 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 28.65 เข้าร่วม 26  
28 โรงเรียนบ้านรามัน สพป. ยะลา เขต 1 27.10 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส สพป. นราธิวาส เขต 1 22.15 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) สพป. ยะลา เขต 3 17.05 เข้าร่วม 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน