ผลการแข่งขัน เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 128
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดกะเปียด สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดประสาทนิกร สพป. ชุมพร เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดเขาวิเศษ สพป. ตรัง เขต 2 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบางกลาง สพป. ระนอง 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดกลาง สพป. สงขลา เขต 1 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโคกชะแง้ สพป. ตรัง เขต 1 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดบางพลา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
9 โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว สพป. ชุมพร เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน