ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 124
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีตะกั่วป่า สพป. พังงา 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สพป. ตรัง เขต 2 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) สพป. ตรัง เขต 1 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนวัดวิโรจนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี สพป. ชุมพร เขต 1 72 เงิน 5  
6 โรงเรียนเทศบาล1(ถนนภูผาภักดี) สพป. นราธิวาส เขต 1 62 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านปากเหมือง สพป. พัทลุง เขต 1 60 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) สพป. ภูเก็ต 60 ทองแดง 7  
9 โรงเรียนนิคมพัฒนา10 สพป. นราธิวาส เขต 2 57 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านทับใหม่ สพป. ชุมพร เขต 2 46 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านคลองแห้ง สพป. กระบี่ 44 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านสี่แยกคลองศิลา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 44 เข้าร่วม 11  
13 โรงเรียนบ้านไสส้าน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 43 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 40 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 34 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 สพป. สตูล 32 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านควนลังงา สพป. ปัตตานี เขต 2 32 เข้าร่วม 16  
18 โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภณพิทยาคุณานุสรณ์) สพป. สงขลา เขต 2 31 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 28 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนเพียงหลวง ๑๕ (บ้านรังแตน)ฯ สพป. ระนอง 21 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง สพป. นราธิวาส เขต 3 18 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านควนประกอบ สพป. พัทลุง เขต 2 14 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนเมืองปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 14 เข้าร่วม 22  
24 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง สพป. ยะลา เขต 2 13 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙ สพป. สงขลา เขต 3 6 เข้าร่วม 25  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน