ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 123
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนธิดาแม่พระ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบูรณะรำลึก สพป. ตรัง เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ  
3 โรงเรียนถนอมศรีศึกษา สพป. ยะลา เขต 3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสุวรรณวงศ์ สพป. สงขลา เขต 2 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา สพป. สตูล 95 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป. กระบี่ 94 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป. ชุมพร เขต 1 94 ทอง 6  
8 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 94 ทอง 6  
9 โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 93 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 93 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านควนประกอบ สพป. พัทลุง เขต 2 89 ทอง 11  
12 โรงเรียนเสนพงศ์ สพป. สงขลา เขต 3 89 ทอง 11  
13 โรงเรียนอนุบาลสงขลา สพป. สงขลา เขต 1 88 ทอง 13  
14 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปภัมภ์ฯ สพป. ภูเก็ต 88 ทอง 13  
15 โรงเรียนอนุบาลยะลา สพป. ยะลา เขต 1 87 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านควนดินแดง สพป. พัทลุง เขต 1 85 ทอง 16  
17 โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย สพป. ชุมพร เขต 2 83 ทอง 17  
18 โรงเรียนอนุบาลนวพร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 80 ทอง 18  
19 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 79 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก สพป. นราธิวาส เขต 2 78 เงิน 20  
21 โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา สพป. ปัตตานี เขต 3 75 เงิน 21  
22 โรงเรียนตันติวัตร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 74 เงิน 22  
23 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ สพป. ตรัง เขต 2 74 เงิน 22  
24 โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ สพป. พังงา 74 เงิน 22  
25 โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง สพป. นราธิวาส เขต 3 56 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนแสงอรุณวิทยา สพป. ยะลา เขต 2 48 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนมายอ (สถิตย์ภูผา) สพป. ปัตตานี เขต 2 46 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนอนุบาลกิจติมาพร สพป. ระนอง - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน