ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 011
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ สพป. ภูเก็ต 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดสามพัน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปากเหมือง สพป. พัทลุง เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโคกเมา สพป. สงขลา เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านกาลิซา สพป. นราธิวาส เขต 3 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 สพป. นราธิวาส เขต 1 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดสมหวัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 85 ทอง 6  
8 โรงเรียนกมลศรี สพป. ตรัง เขต 2 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านคลองขุด สพป. สตูล 84 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านย่านอุดม สพป. กระบี่ 84 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านไสใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 84 ทอง 8  
12 โรงเรียนบ้านไสใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 82 ทอง 12  
13 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) สพป. ชุมพร เขต 1 82 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านโกตาบารู สพป. ยะลา เขต 1 78 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 77 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านจะเฆ่ สพป. ปัตตานี เขต 3 76 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านจุโป สพป. ยะลา เขต 3 76 เงิน 16  
18 โรงเรียนวัดหัวป่า(รักเมืองไทย 38) สพป. สงขลา เขต 1 75 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านละอุ่นใต้ สพป. ระนอง 74 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านบางมะรวด สพป. ปัตตานี เขต 1 73 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านวังลุง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 72 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านเขาค่าย สพป. ชุมพร เขต 2 72 เงิน 21  
23 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง สพป. ยะลา เขต 2 71 เงิน 23  
24 โรงเรียนชุมชนบ้านพงสตา สพป. ปัตตานี เขต 2 70 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร สพป. พัทลุง เขต 2 69 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนเมืองพังงา สพป. พังงา 66 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านกระอาน สพป. สงขลา เขต 3 65 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านคลองเต็ง สพป. ตรัง เขต 1 65 ทองแดง 28  
30 โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ สพป. นราธิวาส เขต 2 65 ทองแดง 28  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน