ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 109
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 96.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" สพป. ภูเก็ต 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) สพป. ชุมพร เขต 1 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสระบัว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 91.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบางม่วง สพป. พังงา 89.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 88.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 88.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดร่มเมือง สพป. พัทลุง เขต 1 87.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านเขาล้าน สพป. ชุมพร เขต 2 86.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 86.33 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา สพป. สตูล 86 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านสำนัก สพป. ระนอง 80 ทอง 12  
13 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 77.67 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง สพป. ตรัง เขต 2 77.33 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก สพป. สงขลา เขต 1 76.33 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านกอตง สพป. กระบี่ 76 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านเขาพระ สพป. สงขลา เขต 2 70 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านยานิง สพป. นราธิวาส เขต 3 63.67 ทองแดง 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน