ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 108
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเกาะทองสม สพป. พัทลุง เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านควนคีรีวงศ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสระบัว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ สพป. ชุมพร เขต 2 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง สพป. สตูล 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านบางมรวน สพป. พังงา 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 78 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านห้วยเสียด สพป. กระบี่ 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 76 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. สงขลา เขต 1 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ สพป. ตรัง เขต 2 72 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดพุฒ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 72 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านเขาพระ สพป. สงขลา เขต 2 71 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านโต๊ะเว๊าะ สพป. นราธิวาส เขต 2 70 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านน้ำหอม สพป. นราธิวาส เขต 3 67 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านบางเบน สพป. ระนอง 66 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านบางลาง สพป. ยะลา เขต 2 64 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี สพป. ชุมพร เขต 1 64 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนบ้านไสกุน สพป. พัทลุง เขต 1 60 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนวัดไพศาลสถิต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 60 ทองแดง 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน