ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 105
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านช่องช้าง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคลองยวน สพป. กระบี่ 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 สพป. นราธิวาส เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านท่าชะมวง สพป. สตูล 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านพิตำ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 80 ทอง 4  
6 โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี สพป. ภูเก็ต 80 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านหาดจิก สพป. ระนอง 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านนาเหรี่ยง สพป. ชุมพร เขต 2 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านย่านตาขาว สพป. ตรัง เขต 1 73 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. สงขลา เขต 3 71 เงิน 10  
11 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน สพป. พัทลุง เขต 1 70 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านห้วยหาร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 68 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านวังพา สพป. สงขลา เขต 2 66 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านบางดาน สพป. สงขลา เขต 1 63 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านซา สพป. ตรัง เขต 2 62 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 62 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนบ้านบางด้ง สพป. พังงา - -  
18 โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว สพป. ชุมพร เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน