ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 103
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปากบารา สพป. สตูล 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบางจาก สพป. ชุมพร เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านลาแล สพป. นราธิวาส เขต 2 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) สพป. ยะลา เขต 3 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านควนปริง สพป. ตรัง เขต 1 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านทอน สพป. นราธิวาส เขต 1 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนราษฎร์บำรุง(ลานสกา) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 73 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดบางคราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดสามัคยาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 72 เงิน 10  
12 โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร สพป. สงขลา เขต 2 72 เงิน 10  
13 โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว สพป. ระนอง 71 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ สพป. สงขลา เขต 3 70 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านบางม่วง สพป. พังงา 70 เงิน 14  
16 โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ สพป. นราธิวาส เขต 3 70 เงิน 14  
17 โรงเรียนวัดดีหลวง สพป. สงขลา เขต 1 70 เงิน 14  
18 โรงเรียนบ้านมะปริง สพป. ปัตตานี เขต 1 68 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านสะเอะ สพป. ยะลา เขต 1 68 ทองแดง 18  
20 โรงเรียนบ้านหนองธง สพป. พัทลุง เขต 2 68 ทองแดง 18  
21 โรงเรียนชุมชนวัดบางคู สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 67 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านจะเฆ่ สพป. ปัตตานี เขต 3 67 ทองแดง 21  
23 โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 64 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ สพป. ภูเก็ต 63 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม สพป. ตรัง เขต 2 62 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 สพป. ชุมพร เขต 2 61 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนวัดไทรงาม สพป. พัทลุง เขต 1 61 ทองแดง 26  
28 โรงเรียนบ้านกอตง สพป. กระบี่ 60 ทองแดง 28  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน