ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 102
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดลานแซะ สพป. พัทลุง เขต 1 82.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเก่า(สะบ้าย้อย) สพป. สงขลา เขต 3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลพังงา สพป. พังงา 81.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ สพป. ตรัง เขต 2 78.40 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดบางด้วน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 77.60 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดบุณฑริการาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนสังข์ทองวิทยา สพป. กระบี่ 72.80 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดปากแตระ สพป. สงขลา เขต 1 72.40 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยพุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 71.80 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านมะรือโบออกฯ สพป. นราธิวาส เขต 3 71.60 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 70.80 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านปากบารา สพป. สตูล 70.60 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 70.60 เงิน 12  
14 โรงเรียนวัดบ้านส้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 70.40 เงิน 14  
15 โรงเรียนประชานิคม 4 สพป. ชุมพร เขต 1 70.20 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านแว้ง สพป. นราธิวาส เขต 2 70 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านทวดทอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 69.20 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านลานควาย สพป. สงขลา เขต 2 67.80 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน) สพป. ระนอง 66.60 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม สพป. ชุมพร เขต 2 65.80 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป. ภูเก็ต 65.80 ทองแดง 20  
22 โรงเรียนบ้านต้นทุเรียน สพป. ปัตตานี เขต 2 64.80 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านทอน สพป. นราธิวาส เขต 1 63.60 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี สพป. ปัตตานี เขต 1 62.80 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านทอนตรน สพป. พัทลุง เขต 2 61.60 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) สพป. ยะลา เขต 3 61.60 ทองแดง 25  
27 โรงเรียนบ้านปงตา สพป. ยะลา เขต 1 61.20 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านป่าม่วง สพป. ปัตตานี เขต 3 60 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านลาแล สพป. ยะลา เขต 2 60 ทองแดง 28  
30 โรงเรียนปัญญาวิทย์ สพป. ตรัง เขต 1 60 ทองแดง 28  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน