ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 101
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดดอนเมือง สพป. ชุมพร เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านวังพระเคียน สพป. สตูล 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดนาโอ่ปิปฺผลิกประชาสรรค์ สพป. พัทลุง เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหินร่ม สพป. พังงา 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านควนแปลงงู สพป. ปัตตานี เขต 2 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดวังไทร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาพรุ สพป. กระบี่ 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 81 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านควนโคกยา สพป. พัทลุง เขต 2 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านคลองสงค์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 79 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านดวด สพป. ชุมพร เขต 2 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านบาโงยซิแน สพป. ยะลา เขต 2 77 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านกาลิซา สพป. นราธิวาส เขต 3 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านห้วยลึก สพป. ตรัง เขต 1 75 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านแค สพป. สงขลา เขต 3 75 เงิน 13  
16 โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย สพป. สงขลา เขต 2 72 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านตะโละ สพป. ยะลา เขต 1 71 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดเทวดาราม สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 70 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านทุ่งใคร สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 68 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน