ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 010
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดวังไทร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านพร่อน สพป. ยะลา เขต 1 86.81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโต สพป. ยะลา เขต 3 86.72 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดลำนาว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 86.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนวิชิตสงคราม สพป. ภูเก็ต 86.36 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 85.94 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านวังกว้าง สพป. ปัตตานี เขต 2 84.58 ทอง 7  
8 โรงเรียนเมืองพังงา สพป. พังงา 84.44 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านมะนังดาลำ สพป. ปัตตานี เขต 3 83.81 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านละหาน สพป. นราธิวาส เขต 1 82.08 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดบางใหญ่ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 81.44 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านวังลุง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 81 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว สพป. ตรัง เขต 1 80 ทอง 13  
14 โรงเรียนราษฎร์นิยมวิทยา สพป. สงขลา เขต 1 79.94 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 79.86 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านหาร สพป. สงขลา เขต 2 78.72 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านตาหมน สพป. ปัตตานี เขต 1 77.72 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านท่าน้ำเค็มใต้ สพป. สตูล 76.94 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดหนองจิก สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 76.44 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) สพป. ชุมพร เขต 1 75.31 เงิน 20  
21 โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 สพป. พัทลุง เขต 1 74.72 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านกอแนะเหนือ สพป. นราธิวาส เขต 3 74.58 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านห้วยเสียด สพป. กระบี่ 72 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านควนประกอบ สพป. พัทลุง เขต 2 70 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านกวาลอซีรา สพป. นราธิวาส เขต 2 68.17 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านดอนมะกอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ สพป. ตรัง เขต 2 67.08 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านบางกลาง สพป. ระนอง 66.08 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนเยาวเรศวิทยา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 65.36 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านสันติ สพป. ยะลา เขต 2 65.17 ทองแดง 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน