ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 001
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านไร่(สะบ้าย้อย) สพป. สงขลา เขต 3 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดโคกศักดิ์(เซี้ยนประชารัฐ) สพป. พัทลุง เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านป่าม่วง สพป. ปัตตานี เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสี่แยกคลองศิลา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ สพป. ชุมพร เขต 1 89 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านกาลอ สพป. ยะลา เขต 1 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านบายอ สพป. ยะลา เขต 2 88 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านพรุพ้อ สพป. สงขลา เขต 2 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านย่านอุดม สพป. กระบี่ 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านปลายคลอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านกูยิ (รือเสาะ) สพป. นราธิวาส เขต 1 80 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านนาพญา สพป. สตูล 78 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านโต๊ะเว๊าะ สพป. นราธิวาส เขต 2 77 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดกาโห่ใต้ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 76 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัดควน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 76 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านตันหยงดาลอ สพป. ปัตตานี เขต 1 75 เงิน 17  
18 โรงเรียนต้นพิกุล สพป. ปัตตานี เขต 2 74 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านบางคลี สพป. พังงา 74 เงิน 18  
20 โรงเรียนวัดหนองสมาน สพป. ตรัง เขต 1 74 เงิน 18  
21 โรงเรียนวัดโคกตะเคียน สพป. พัทลุง เขต 2 74 เงิน 18  
22 โรงเรียนบ้านพารา สพป. ภูเก็ต 73 เงิน 22  
23 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน) สพป. ระนอง 73 เงิน 22  
24 โรงเรียนบ้านบางประชาภิบาล สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 24  
25 โรงเรียนวัดบางเขียด สพป. สงขลา เขต 1 72 เงิน 24  
26 โรงเรียนบ้านท่ามะปราง สพป. ตรัง เขต 2 71 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง สพป. นราธิวาส เขต 3 71 เงิน 26  
28 โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 70 เงิน 28  
29 โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) สพป. ยะลา เขต 3 70 เงิน 28  
30 โรงเรียนบ้านคลองสง สพป. ชุมพร เขต 2 60 ทองแดง 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน