จังหวัดสตูล ขอต้อนรับผู้เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคใต้ จังหวัดสตูล
วันจันทร์ ที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 16:34 น.