ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 099
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดสังขประดิษฐ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนธีราศรมพุนพิน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดชยาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านน้ำราด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดรัตนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนตาขุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดเกษมบำรุง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดประตูใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนวัดบ่อมะปริง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 66 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนวัดบางคราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านชายท่า สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 63 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน