ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 096
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดวิโรจนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 93.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดพระพรหม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78.20 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านพรุยายชี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74.20 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดพุมเรียง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68.40 ทองแดง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน