ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 095
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดวิโรจนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 88.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตาขุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 87.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 85.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคลองสงค์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77.40 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านนาค้อ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76.60 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านนาแค สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านต้นยวน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74.80 เงิน 9  
10 โรงเรียนตลาดหนองหวาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74.20 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดพรุศรี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72.60 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดทุ่งเซียด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 66.60 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนวัดพุมเรียง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 66.20 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านเขานาใน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน