ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 093
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคันธุลี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดตรณาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านพรุยายชี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าขนอน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านชายท่า สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนธีราศรมพุนพิน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73 เงิน 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนวัดน้ำหัก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 66 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านคลองรอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนวัดชยาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 63 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน