ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 090
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนตาขุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 88.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดทุ่งเซียด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 87.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านวังขุม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนธีราศรมพุนพิน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านพรุยายชี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81.40 ทอง 5  
7 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 3 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านท่าขนอน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78.80 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านป่าตง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78.40 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านบางขนุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78.20 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76.80 เงิน 11  
12 โรงเรียนอนุบาลวริศสา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75.80 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้ง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74.80 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัดท่าตลิ่งชัน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74.80 เงิน 15  
17 โรงเรียนวัดรัตนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน