ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 086
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78.60 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองสงค์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนตาขุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72.10 เงิน 4  
5 โรงเรียนอนุบาลวริศสา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67.40 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนคีรีรัฐนิคม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 66.20 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านวังผักแว่น สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64.70 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านดอนมะกอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64.30 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านท่าขนอน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 63.65 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 61.40 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 57.80 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนสารภีอุทิศ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 57.50 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 23.50 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 23.50 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนวัดประตูใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 23 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านบางพระ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 21.50 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 21 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนธีราศรมพุนพิน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 21 เข้าร่วม 17  
19 โรงเรียนบ้านหนองจอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 21 เข้าร่วม 17  
20 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 21 เข้าร่วม 17  
21 โรงเรียนวัดรัตนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 21 เข้าร่วม 17  
22 โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 20.50 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 20 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนวัดชยาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 20 เข้าร่วม 23  
25 โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 19.50 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนตลาดหนองหวาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 19 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนวัดโกศาวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 18 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนบ้านหินดาน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 17.50 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนบ้านตาขุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 17 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนวัดรัษฎาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 16.50 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนบ้านท่าไท สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 16 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 16 เข้าร่วม 31  
33 โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้ง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 15.50 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 15.50 เข้าร่วม 33  
35 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 15.50 เข้าร่วม 33  
36 โรงเรียนบ้านตะกรบ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 14.50 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนบ้านท่าใหม่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 14.50 เข้าร่วม 36  
38 โรงเรียนบ้านโตนยาง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 14.50 เข้าร่วม 36  
39 โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 13.50 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 13 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนบ้านบางประชาภิบาล สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 13 เข้าร่วม 40  
42 โรงเรียนวัดพนม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 12.50 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 12.50 เข้าร่วม 42  
44 โรงเรียนบ้านเขานาใน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 12 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนบ้านยางงาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 11.50 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนบ้านเชี่ยวขวาน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 10.50 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนบ้านบ่อน้ำผุด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
48 โรงเรียนวัดนาคาวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
49 โรงเรียนวัดเขาพนมแบก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน