ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 084
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 97.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดวิโรจนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสามสัก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโพธิ์พนา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 92.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบางพระ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งพลับ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านยางงาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 70.33 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 69.33 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนตาขุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
10 โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
11 โรงเรียนบ้านนา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
12 โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน