ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 835
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบางขนุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลวริศสา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดรัตนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76.01 เงิน 4  
5 โรงเรียนอนุบาลชนะพร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76.01 เงิน 4  
6 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75.67 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านพรุยายชี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67.34 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 66.67 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนวัดชยาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64.68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนวัดโพธาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 63.67 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 63.67 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนตาขุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 61.67 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนสหกรณ์นิคม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 58 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 50.67 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนตลาดหนองหวาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 49 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านยางงาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 41 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 38.66 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนธีราศรมพุนพิน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
19 โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน