ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 833
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดรัตนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดเกษมบำรุง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดพนม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านเขานาใน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดตรณาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านควนสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 79 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดตรีธาราราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านคลองรอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดชยาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัดธารน้ำไหล สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านท่าไคร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านท่าขนอน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดอินทราวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 71 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านมะม่วงงาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 69 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 3 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองมน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านบนไร่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 66 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านนาค้อ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนวัดวิโรจนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 59 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 58 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้ง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 57 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 56 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนวัดบางน้ำจืด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 55 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนวัดประชาวงศาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 54 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน