ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 832
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดชยาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดตรณาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดประตูใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่แขก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านท่าขนอน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 69 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านคลองรอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนวัดประชาวงศาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 66 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนวัดรัตนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนวัดธารน้ำไหล สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 59 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนวัดวิโรจนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 58 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนวัดพนม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 57 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านนาค้อ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 56 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 55 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 53 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนวัดทุ่งเซียด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 45 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านคลองสงค์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน