ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 828
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดอนมะกอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 93.70 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 90.10 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนตาขุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 88.88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86.30 ทอง 4  
5 โรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86.10 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสามสัก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดโพธาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80.60 ทอง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน