ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 827
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านควนสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 89.30 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านท่าขนอน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 88.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 87.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดอินทราวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 85.30 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 85.10 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเขานาใน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดโพธาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83.40 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านคชาธาร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83.30 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านสามสัก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82.90 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโพธิ์พนา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80.40 ทอง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน