ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 823
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนธีราศรมพุนพิน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่าขนอน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดินก้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทรายแก้ว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 88 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านสามสัก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 88 ทอง 4  
7 โรงเรียนวัดประชาวงศาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 88 ทอง 4  
8 โรงเรียนอนุบาลชนะพร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 88 ทอง 4  
9 โรงเรียนบ้านราษฎร์ประดิษฐ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดบ่อมะปริง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 87 ทอง 9  
11 โรงเรียนวัดรัตนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 87 ทอง 9  
12 โรงเรียนคีรีรัฐนิคม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86 ทอง 12  
13 โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86 ทอง 12  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 85 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 85 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านมะเลาะ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 85 ทอง 14  
17 โรงเรียนวัดตรณาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 85 ทอง 14  
18 โรงเรียนตาขุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84 ทอง 18  
20 โรงเรียนวัดบางคราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84 ทอง 18  
21 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84 ทอง 18  
22 โรงเรียนบ้านตาขุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83 ทอง 22  
24 โรงเรียนวัดสุมังคลาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83 ทอง 22  
25 โรงเรียนวัดหัวเตย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83 ทอง 22  
26 โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านท่าไคร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82 ทอง 26  
28 โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82 ทอง 26  
29 โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82 ทอง 26  
30 โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82 ทอง 26  
31 โรงเรียนวัดชยาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82 ทอง 26  
32 โรงเรียนบ้านคลองราง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านควนสูง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81 ทอง 32  
34 โรงเรียนบ้านทุ่งพลับ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81 ทอง 32  
35 โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81 ทอง 32  
36 โรงเรียนบ้านบางประชาภิบาล สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81 ทอง 32  
37 โรงเรียนบ้านพัฒนา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81 ทอง 32  
38 โรงเรียนบ้านศรีปทุมวัลย์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81 ทอง 32  
39 โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านท่าใหม่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80 ทอง 39  
41 โรงเรียนบ้านปากทำเรียง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80 ทอง 39  
42 โรงเรียนบ้านห้วยพุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80 ทอง 39  
43 โรงเรียนบ้านเชี่ยวขวาน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80 ทอง 39  
44 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80 ทอง 39  
45 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 3 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80 ทอง 39  
46 โรงเรียนบ้านจำปาทอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 79 เงิน 46  
47 โรงเรียนวัดพนม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 79 เงิน 46  
48 โรงเรียนวัดสังขประดิษฐ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 79 เงิน 46  
49 โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้ง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78 เงิน 49  
50 โรงเรียนบ้านสหกรณ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78 เงิน 49  
51 โรงเรียนวัดทุ่งเซียด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78 เงิน 49  
52 โรงเรียนวัดนันทาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78 เงิน 49  
53 โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78 เงิน 49  
54 โรงเรียนวัดอัมพาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78 เงิน 49  
55 โรงเรียนอนุบาลวริศสา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78 เงิน 49  
56 โรงเรียนตลาดหนองหวาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77 เงิน 56  
57 โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77 เงิน 56  
58 โรงเรียนวัดนิลาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77 เงิน 56  
59 โรงเรียนวัดประตูใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77 เงิน 56  
60 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77 เงิน 56  
61 โรงเรียนบ้านบางพระ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76 เงิน 61  
62 โรงเรียนบ้านพรุยายชี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76 เงิน 61  
63 โรงเรียนบ้านพังกาญจน์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76 เงิน 61  
64 โรงเรียนบ้านใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76 เงิน 61  
65 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76 เงิน 61  
66 โรงเรียนวัดโพธาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76 เงิน 61  
67 โรงเรียนบ้านหนองมน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75 เงิน 67  
68 โรงเรียนวัดธารน้ำไหล สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75 เงิน 67  
69 โรงเรียนวัดพรุศรี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75 เงิน 67  
70 โรงเรียนวัดพุมเรียง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75 เงิน 67  
71 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75 เงิน 67  
72 โรงเรียนบ้านคลองสงค์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74 เงิน 72  
73 โรงเรียนบ้านทำเนียบ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74 เงิน 72  
74 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74 เงิน 72  
75 โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74 เงิน 72  
76 โรงเรียนบ้านไทรงาม(พุนพิน) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74 เงิน 72  
77 โรงเรียนวัดตรีธาราราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74 เงิน 72  
78 โรงเรียนวัดธัญญาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74 เงิน 72  
79 โรงเรียนวัดเดิมเจ้า สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74 เงิน 72  
80 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74 เงิน 72  
81 โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73 เงิน 81  
82 โรงเรียนบ้านบ่อน้ำผุด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73 เงิน 81  
83 โรงเรียนบ้านวังผักแว่น สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73 เงิน 81  
84 โรงเรียนบ้านเขานาใน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73 เงิน 81  
85 โรงเรียนบ้านเชี่ยวมะปราง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73 เงิน 81  
86 โรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73 เงิน 81  
87 โรงเรียนวัดพะแสง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73 เงิน 81  
88 โรงเรียนบ้านท่าแซะ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 88  
89 โรงเรียนบ้านนาค้อ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 88  
90 โรงเรียนบ้านบางหิน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 88  
91 โรงเรียนวัดถ้ำสิงขร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 88  
92 โรงเรียนบ้านปลายคลอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 70 เงิน 92  
93 โรงเรียนบ้านเคี่ยมเพาะ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 70 เงิน 92  
94 โรงเรียนสหกรณ์นิคม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 70 เงิน 92  
95 โรงเรียนบ้านคชาธาร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67 ทองแดง 95  
96 โรงเรียนบ้านควนรา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67 ทองแดง 95  
97 โรงเรียนบ้านวังขุม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67 ทองแดง 95  
98 โรงเรียนวัดวิชิตธาราราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67 ทองแดง 95  
99 โรงเรียนบ้านคลองวัว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 66 ทองแดง 99  
100 โรงเรียนวัดหนองไทร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 66 ทองแดง 99  
101 โรงเรียนบ้านต้นยวน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 63 ทองแดง 101  
102 โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 60 ทองแดง 102  
103 โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
104 โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
105 โรงเรียนบ้านหนองจอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
106 โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน