ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 821
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดรัตนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบางพระ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 71 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 70.50 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านคลองรอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 69.50 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านทุ่งพลับ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65.50 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนวัดประตูใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 60.50 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 56 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองมน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 50.50 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนวัดถ้ำสิงขร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 47.50 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านคลองสงค์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 47 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านมะม่วงงาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 42 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนตาขุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 40.50 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านห้วยพุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
17 โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน