ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 820
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดรัตนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 63.50 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดวิโรจนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 54 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 53.50 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนวัดถ้ำสิงขร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 52 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านน้ำราด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 51.50 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านทุ่งพลับ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 49.50 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านคลองสงค์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 48.50 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านคลองรอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 37 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านโพธิ์พนา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 34.50 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 34 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 33.50 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านท่าขนอน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 20.50 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนวัดตรณาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 20 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 16.50 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 16 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน