ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 801
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดห้วยกรวด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 93.97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านท่าแซะ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 90.97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 87.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86.65 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดวิโรจนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81.64 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดบางคราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81.30 ทอง 6  
7 โรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77.64 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77.33 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านบนไร่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75.98 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 70.99 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านห้วยพุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 69.64 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านโตนยาง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 69.32 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านพรุยายชี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67.32 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 66.65 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64.65 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนวัดพรุศรี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 62.98 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 59.29 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 57.31 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนวัดพุมเรียง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 55.32 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านคลองรอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 46.64 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 44.30 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
23 โรงเรียนบ้านปลายคลอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน