ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 800
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดอินทราวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดท่าตลิ่งชัน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดชยาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 91.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสหกรณ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 87.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 87.67 ทอง 7  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 87.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านนาแค สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 87 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านบางประชาภิบาล สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 87 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านท่าขนอน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86.67 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 85.67 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดตรณาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 85.33 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดรัตนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 85 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านทุ่งพลับ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84.67 ทอง 18  
19 โรงเรียนวัดรัษฎาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84.67 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านพัฒนา2 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83.33 ทอง 22  
23 โรงเรียนธีราศรมพุนพิน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83 ทอง 23  
24 โรงเรียนวัดวิชิตธาราราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านปากทำเรียง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82.33 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านสามสัก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82.33 ทอง 25  
27 โรงเรียนวัดวิโรจนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82 ทอง 27  
28 โรงเรียนตาขุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81.67 ทอง 28  
29 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81.33 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านป่าตง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านโตนยาง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80.67 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านห้วยพุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80.33 ทอง 32  
33 โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80.33 ทอง 32  
34 โรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78.67 เงิน 35  
36 โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78.67 เงิน 35  
37 โรงเรียนบ้านโพธิ์พนา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78.33 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านต้นยวน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78 เงิน 38  
39 โรงเรียนวัดตรีธาราราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78 เงิน 38  
40 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 3 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77.33 เงิน 40  
41 โรงเรียนวัดพรุศรี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77 เงิน 41  
42 โรงเรียนวัดถ้ำสิงขร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76.67 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านท่าแซะ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76.33 เงิน 43  
44 โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76 เงิน 44  
45 โรงเรียนบ้านนาค้อ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76 เงิน 44  
46 โรงเรียนบ้านควนรา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75 เงิน 46  
47 โรงเรียนวัดแหลมไผ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74.67 เงิน 47  
48 โรงเรียนอนุบาลวริศสา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74.33 เงิน 48  
49 โรงเรียนตลาดหนองหวาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74 เงิน 49  
50 โรงเรียนบ้านท่าไท สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73.67 เงิน 50  
51 โรงเรียนบ้านคันธุลี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73 เงิน 51  
52 โรงเรียนบ้านคลองรอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72.33 เงิน 52  
53 โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 53  
54 โรงเรียนบ้านบนไร่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 53  
55 โรงเรียนบ้านวังผักแว่น สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 71.67 เงิน 55  
56 โรงเรียนบ้านบางพระ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 71.33 เงิน 56  
57 โรงเรียนวัดบางคราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 71 เงิน 57  
58 โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 70.67 เงิน 58  
59 โรงเรียนวัดทุ่งเซียด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67.33 ทองแดง 59  
60 โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65.33 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนบ้านหินดาน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 61  
62 โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 63 ทองแดง 62  
63 โรงเรียนวัดหัวเตย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 62 ทองแดง 63  
64 โรงเรียนวัดสังขประดิษฐ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 61 ทองแดง 64  
65 โรงเรียนวัดธารน้ำไหล สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 60.67 ทองแดง 65  
66 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 50 เข้าร่วม 66  
67 โรงเรียนวัดพุมเรียง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 47 เข้าร่วม 67  
68 โรงเรียนสารภีอุทิศ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 46 เข้าร่วม 68  
69 โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 31.67 เข้าร่วม 69  
70 โรงเรียนบ้านท่าใหม่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 24.33 เข้าร่วม 70  
71 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 10 เข้าร่วม 71  
72 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
73 โรงเรียนบ้านคชาธาร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
74 โรงเรียนบ้านบางหิน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
75 โรงเรียนบ้านเขานาใน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
76 โรงเรียนวัดบ่อมะปริง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
77 โรงเรียนวัดประชาวงศาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
78 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
79 โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน