ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 796
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบางคราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 90.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดวิโรจนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดพุมเรียง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73.90 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านพรุยายชี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 70.90 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 66.90 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65.60 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนตลาดหนองหวาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65.20 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านยางงาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64.90 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านโตนยาง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 58.90 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านควนสูง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 58.60 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 57.60 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 48.90 เข้าร่วม 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน