ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 795
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดรัตนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 95.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดชยาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 87.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนตาขุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดน้ำรอบ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลวริศสา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดประตูใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80.67 ทอง 10  
11 โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 79.67 เงิน 11  
12 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77 เงิน 13  
14 โรงเรียนธีราศรมพุนพิน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านแม่แขก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 71.67 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 70.33 เงิน 16  
17 โรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 69.33 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านบนไร่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67.33 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65.33 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านต้นยวน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านพรุยายชี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 63.67 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 63.33 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนวัดวิโรจนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 63 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนตลาดหนองหวาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 62.33 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านบางพระ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 62.33 ทองแดง 25  
27 โรงเรียนบ้านคลองราง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 62 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านพัฒนา2 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 57.33 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนบ้านนาค้อ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 56 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนบ้านทรายแก้ว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 52 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนวัดแหลมไผ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 51.33 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนบ้านสามสัก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 50 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 49.67 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนบ้านนาแค สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 48 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 47.67 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนบ้านโตนยาง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 46 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 45.67 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 3 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 45.67 เข้าร่วม 37  
39 โรงเรียนวัดธารน้ำไหล สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 45 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนวัดธัญญาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 43 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนวัดทุ่งเซียด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 40.67 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 40.33 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 39.67 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 39 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนวัดพุมเรียง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 31.67 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนบ้านตะกรบ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 22.33 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
48 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
49 โรงเรียนบ้านคลองสงค์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
50 โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
51 โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
52 โรงเรียนวัดถ้ำสิงขร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
53 โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน