ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 792
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบนไร่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านปลายคลอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดขจรบำรุง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 5  
7 โรงเรียนวัดวิโรจนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 58 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านท่าแซะ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 52 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 48 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านน้ำราด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 48 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 47 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 43 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนวัดห้วยกรวด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 41 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนวัดพุมเรียง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 40 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านห้วยพุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 39 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 34 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนวัดบางคราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 34 เข้าร่วม 17  
19 โรงเรียนบ้านคลองรอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
20 โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน