ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 791
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านต้นยวน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 99.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดชยาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 99.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านปากทำเรียง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 99 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านพรุยายชี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 98.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านบนไร่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 98 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 97.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านทรายแก้ว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 97 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านท่าแซะ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 97 ทอง 8  
10 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 96 ทอง 10  
11 โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 95 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านนา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 94 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 89 ทอง 13  
14 โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 88.50 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 88.50 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 87 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดนิลาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 85.50 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านห้วยพุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 85 ทอง 18  
19 โรงเรียนวัดประตูใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84 ทอง 19  
20 โรงเรียนวัดธัญญาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83.50 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านท่าขนอน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านบ่อน้ำผุด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82 ทอง 21  
23 โรงเรียนวัดบางคราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82 ทอง 21  
24 โรงเรียนวัดพนม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82 ทอง 21  
25 โรงเรียนบ้านคลองสงค์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 79 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านพัฒนา2 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 79 เงิน 25  
27 โรงเรียนตลาดหนองหวาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77 เงิน 27  
28 โรงเรียนวัดน้ำหัก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75.50 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านหน้าซึง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75 เงิน 29  
30 โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74 เงิน 30  
31 โรงเรียนวัดพะแสง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74 เงิน 30  
32 โรงเรียนบ้านพังกาญจน์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73.50 เงิน 32  
33 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 70.50 เงิน 33  
34 โรงเรียน ต.ช.ด.ราษฎร์พิทักษ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 69 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนบ้านไทรงาม(พุนพิน) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68.50 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนบ้านบางพระ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67 ทองแดง 36  
38 โรงเรียนวัดรัตนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65.50 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนบ้านทำเนียบ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนวัดจาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 39  
41 โรงเรียนสหกรณ์นิคม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 39  
42 โรงเรียนตาขุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนบ้านคลองพา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 42  
44 โรงเรียนวัดบ่อมะปริง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 42  
45 โรงเรียนบ้านควนสูง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 63.50 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนวัดน้ำพุ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 62 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนวัดรัษฎาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 61.50 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนวัดวิชิตธาราราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 59.50 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนวัดอินทราวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 59.50 เข้าร่วม 48  
50 โรงเรียนวัดนันทาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 57.50 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนวัดสังขประดิษฐ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 57.50 เข้าร่วม 50  
52 โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 57 เข้าร่วม 52  
53 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 57 เข้าร่วม 52  
54 โรงเรียนวัดหัวเตย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 57 เข้าร่วม 52  
55 โรงเรียนวัดห้วยกรวด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 57 เข้าร่วม 52  
56 โรงเรียนบ้านคันธุลี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 55 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนบ้านตาขุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 52 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนบ้านน้ำราด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 52 เข้าร่วม 57  
59 โรงเรียนวัดอรัญญาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 52 เข้าร่วม 57  
60 โรงเรียนวัดเดิมเจ้า สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 50.50 เข้าร่วม 60  
61 โรงเรียนบ้านควนสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 49 เข้าร่วม 61  
62 โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 48 เข้าร่วม 62  
63 โรงเรียนอนุบาลวริศสา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 47.50 เข้าร่วม 63  
64 โรงเรียนบ้านคลองวัว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 45.50 เข้าร่วม 64  
65 โรงเรียนบ้านท่าไท สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 44.50 เข้าร่วม 65  
66 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 42.50 เข้าร่วม 66  
67 โรงเรียนคีรีรัฐนิคม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 42 เข้าร่วม 67  
68 โรงเรียนบ้านดอนมะกอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 42 เข้าร่วม 67  
69 โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้ง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 42 เข้าร่วม 67  
70 โรงเรียนวัดอัมพาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 42 เข้าร่วม 67  
71 โรงเรียนบ้านหนองเหรียง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 41 เข้าร่วม 71  
72 โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 38.50 เข้าร่วม 72  
73 โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 34.50 เข้าร่วม 73  
74 โรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 23 เข้าร่วม 74  
75 โรงเรียนบ้านหนองมน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 22 เข้าร่วม 75  
76 โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 15.50 เข้าร่วม 76  
77 โรงเรียนวัดประชาวงศาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 14 เข้าร่วม 77  
78 โรงเรียนบ้านคลองรอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 12.50 เข้าร่วม 78  
79 โรงเรียนบ้านปลายคลอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 8.50 เข้าร่วม 79  
80 โรงเรียนวัดธารน้ำไหล สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
81 โรงเรียนวัดพุมเรียง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
82 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน