ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 790
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านปลายคลอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านพรุยายชี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดวิโรจนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดขจรบำรุง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 79 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านยางงาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 70 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 69 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านบนไร่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านคลองรอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 60 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านน้ำราด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 55 เข้าร่วม 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน