ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 789
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเชี่ยวขวาน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 93 ทอง 4  
6 โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนตาขุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 92 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 92 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านคลองพา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 91 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 90 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านบนไร่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 90 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 89 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 89 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านดอนมะกอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 88 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดบางน้ำจืด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 88 ทอง 14  
16 โรงเรียนวัดหัวเตย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 88 ทอง 14  
17 โรงเรียนบ้านมะม่วงงาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 87 ทอง 17  
18 โรงเรียนวัดตรีธาราราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 87 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านไทรงาม(พุนพิน) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86 ทอง 19  
21 โรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86 ทอง 19  
22 โรงเรียนวัดพนม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 79 เงิน 22  
23 โรงเรียนอนุบาลวริศสา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 79 เงิน 22  
24 โรงเรียนบ้านทำเนียบ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78 เงิน 24  
25 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78 เงิน 24  
26 โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านชายท่า สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านต้นยวน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74 เงิน 27  
29 โรงเรียนบ้านห้วยพุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74 เงิน 27  
30 โรงเรียนวัดตรณาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74 เงิน 27  
31 โรงเรียนตลาดหนองหวาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73 เงิน 31  
32 โรงเรียนอนุบาลชนะพร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73 เงิน 31  
33 โรงเรียนบ้านคลองสงค์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 33  
34 โรงเรียนวัดชยาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 33  
35 โรงเรียนวัดรัษฎาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 33  
36 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 33  
37 โรงเรียนวัดท่าตลิ่งชัน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 70 เงิน 37  
38 โรงเรียนวัดประชาวงศาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 70 เงิน 37  
39 โรงเรียนบ้านปลายคลอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 69 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนวัดน้ำหัก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนวัดนิลาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 66 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนคีรีรัฐนิคม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนบ้านหินดาน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 43  
45 โรงเรียนบ้านบางหิน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนบ้านตะกรบ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 63 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนวัดรัตนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 55 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนบ้านน้ำราด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 53 เข้าร่วม 48  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน