ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 788
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปลายคลอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบนไร่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนตลาดหนองหวาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านน้ำราด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านยางงาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดประชาวงศาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้ง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
13 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน