ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 787
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดรัตนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านพังกาญจน์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 3 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านพัฒนา2 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดอัมพาวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 88 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดพนม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนตาขุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านคลองราง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านบนไร่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านปลายคลอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83 ทอง 10  
14 โรงเรียนวัดน้ำรอบ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83 ทอง 10  
15 โรงเรียนวัดประชาวงศาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83 ทอง 10  
16 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83 ทอง 10  
17 โรงเรียนบ้านน้ำราด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านเขานาใน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82 ทอง 17  
19 โรงเรียนวัดหัวเตย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82 ทอง 17  
20 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81 ทอง 20  
21 โรงเรียนวัดชยาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 79 เงิน 21  
22 โรงเรียนวัดรัษฎาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 79 เงิน 21  
23 โรงเรียนบ้านแม่แขก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78 เงิน 23  
24 โรงเรียนอนุบาลวริศสา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78 เงิน 23  
25 โรงเรียนบ้านคลองสงค์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านพรุยายชี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77 เงิน 25  
27 โรงเรียนบ้านไทรงาม(พุนพิน) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77 เงิน 25  
28 โรงเรียนวัดถ้ำสิงขร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77 เงิน 25  
29 โรงเรียนวัดธารน้ำไหล สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77 เงิน 25  
30 โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77 เงิน 25  
31 โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านท่าขนอน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74 เงิน 32  
33 โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านคลองพา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73 เงิน 33  
35 โรงเรียนบ้านต้นยวน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73 เงิน 33  
36 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73 เงิน 33  
37 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 37  
38 โรงเรียนวัดแหลมไผ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 70 เงิน 38  
39 โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 69 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้ง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 63 ทองแดง 40  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน